Gabay sa Iba't-ibang Wika sa Kanagawa

Sumusuporta sa Pamamagitan ng Wikang Tagalog!

Tagalog

Huwag mag-atubiling tumawag kung nais makamit ang mahahalagang impormasyon sa pang-araw-araw na pamumuhay tulad ng pang-medikal, pangkalusugang kapakanan at pagpapalaki ng bata at mga impormasyon sa pang-kabuhayan.

Pagtawag/Pagdalaw sa tanggapan:9:00〜12:00 ng umaga/1:00〜5:15 ng hapon
※Sarado sa mga sumusunod na araw: Sabado, Linggo, Official Holidays, New Year's Eve, New Year's Day
※Libre ang konsultasyon. Ngunit, may bayad ang pagtawag. Ang inyong lihim ay protektado.
Pindutin dito para sa iba pang wika↓

Para sa wika at araw ng konsultasyon mula Hunyo, 2019

Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes
ingles
intsik      
tagalog
biyetnames  
espanyol
portuges  
nepali      
thai      
koreano        
indones      
pinadaling wikang hapon

Lugar

Yokohama-shi, Kanagawa ku, Tsuruya cho, 2-24-2
anagawa Kenmin Center 13F (Tagengo Shien Center Kanagawa)
「Yokohama istasyon」lumabas sa kanluran・hilagang kanluran labasan 5 min paglalakad
http://www.kifjp.org/access#access_kmlc

Pinatatakbo

Pinamamahalaan, pamahalaan ng Prepektura ng Kanagawa (K.P.G) pinagkatiwala sa 2 samahan.
・Kanagawa International Foundation(KIF)
・MIC Kanagawa (Multi-language Information Center Kanagawa)

運営に関する問合せは、かながわ国際交流財団まで
TEL:045-620-4466
Email:kmlc@kifjp.org