Gabay sa Iba't-ibang Wika sa Kanagawa

Sumusuporta sa Pamamagitan ng Wikang Tagalog!

Tagalog

Ang Gabay sa Iba’t-ibang Wika sa Kanagawa ay sarado sa ika-29 ng Abril, at mula ika-3 hanggang ika-5 ng Mayo.

Ang Gabay sa Iba’t-ibang Wika sa Kanagawa ay sarado sa ika-29 ng Abril, at mula ika-3 hanggang ika-5 ng Mayo.