Gabay sa Iba't-ibang Wika sa Kanagawa

Sumusuporta sa Pamamagitan ng Wikang Tagalog!

Tagalog

Ito ay isang kahilingan mula sa Gobernador ng Prepektura ng Kanagawa.

Nagpasya ang pambansang gobyerno na pahabain ang panahon ng paggawa ng hakbang sa pag-iwas sa impeksyon ng COVID-19, na inilapat sa buong prepektura ng Kanagawa hanggang Hulyo 11.

<Mensahe mula sa gobernador>

■pinadaling wikang hapon
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k2w/covid19/ja29.html
■Wikang ingles
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k2w/covid19/en29.html