INFO KANAGAWA いんふぉ かながわINFO KANAGAWA いんふぉ かながわ

Khoảng 2-3 lần mỗi tháng, sẽ có các thông tin hữu ích dành cho người nước ngoài.

Bạn có thể nhận thông tin bằng nhiều thứ tiếng qua hòm thư điện tử (Email) của điện thoại di động (smart phone) hoặc máy tính. Có các ngôn ngữ như: Tiếng Nhật đơn giản, tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tagalog, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Nepal.

Cách đăng kí

Đăng kí qua mẫu.

http://www.kifjp.org/info_kanagawa_smart.html( Smart Phone / PC )
http://www.kifjp.org/info_kanagawa_mobile.html( Mobile Phone )

Đăng kí
Email
Ngôn ngữ Tiếng Nhật đơn giản   Tiếng Trung Quốc  Tiếng Tây Ban Nha  Tiếng Bồ Đào Nha  Tiếng Tagalog  Tiếng Anh  Tiếng Việt  Tiếng Nepal
Cơ duyên biết đến INFO KANAGAWA Giới thiệu về gia đình, bạn bè  Website  フェイスブックを みた  Poster, tờ quảng cáo  そのほか
Hủy đăng kí
Email

* Nếu không thể nhận thư qua địa chỉ mail của máy tính, xin hãy cài đặt để có thể nhận thư từ địa chỉ email [infov@kifjp.org] hoặc từ tên miền là [@kifjp.org].
* Sau khi bấm “Đăng kí” hoặc “Hủy”, nếu sau 24 giờ mà không có thư gửi đến thì có nghĩa là địa chỉ email bị sai. Xin hãy thực hiện thao tác một lần nữa.
* Khi muốn tăng số lượng ngôn ngữ, hãy bắt đầu từ việc hủy địa chỉ email đã đăng kí, và đăng kí lại một lần nữa. Nếu không thành công, hãy ghi ngôn ngữ mà bạn muốn thêm vào và gửi email đến địa chỉ [infov@kifjp.org].

Biết về INFO KANAGAWA qua anime

  • Những cuộc trò chuyện thường thấy – Người nước ngoài ở Kanagawa
    “Tôi không có ai quen”

  • Những cuộc trò chuyện thường thấy – Người nước ngoài ở Kanagawa
    “Động đất thật đáng sợ”

  • Cách đăng kí

Có thể download tờ quảng cáo, poster ở đây.