Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Kanagawa

HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ BẰNG TIẾNG VIỆT!

Tiếng Việt

Trung tâm hướng dẫn tổng hợp đa ngôn ngữ Kanagawa sẽ nghỉ làm việc vào các ngày sau: ngày 29 tháng 4, ngày 3, 4, 5 tháng 5.

Trung tâm hướng dẫn tổng hợp đa ngôn ngữ Kanagawa sẽ nghỉ làm việc vào các ngày sau: ngày 29 tháng 4, ngày 3, 4, 5 tháng 5.