ศูนย์หลากหลายภาษาคานากาวะ

สามารถติด ต่อสอบถามได้ 10ภาษาหรือภาษา ญี่ปุ่นง่ายๆ!

ภาษาไทย

โปรดติดต่อเราทางโทรศัพท์หรือ อีเมล์

เพื่อป้องกันการติดเชื้อ โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อเราทางโทรศัพท์หรือ อีเมล์

โทรศัพท์ 045-316-2770

อีเมล์  kmlc@kifjp.org

หากคุณต้องการมาปรึกษาที่สำนักงาน โปรดติดต่อทางเราก่อน