ศูนย์หลากหลายภาษาคานากาวะ

สามารถติด ต่อสอบถามได้ 10ภาษาหรือภาษา ญี่ปุ่นง่ายๆ!

ภาษาไทย

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับวัคซีนไวรัสโคโรนา

กรุณาดูคำแปลและกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มภาษาญี่ปุ่น
แบบฟอร์มตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับวัคซีนไวรัสโคโรนา (mhlw.go.jp)

เอกสารแนะนำสำหรับวัคซีนโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)
จัดทำโดยบริษัทไฟเซอร์ (mhlw.go.jp)
สำหรับวัคซีนของบริษัท Moderna(mhlw.go.jp)