ศูนย์หลากหลายภาษาคานากาวะ

สามารถติด ต่อสอบถามได้ 10ภาษาหรือภาษา ญี่ปุ่นง่ายๆ!

ภาษาไทย

หลากหลายภาษาคานากาวะจะงดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม ถึง วันที่ 3 มกราคม

หลากหลายภาษาคานากาวะจะงดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม ถึง วันที่ 3 มกราคม