ศูนย์หลากหลายภาษาคานากาวะ

สามารถติด ต่อสอบถามได้ 10ภาษาหรือภาษา ญี่ปุ่นง่ายๆ!

ภาษาไทย

ศูนย์หลากหลายภาษาคานากาวะ หยุดให้บริการ วันที่ 29 เมษายน และ วันที่ 3,4,5 พฤษภาคม

ศูนย์หลากหลายภาษาคานากาวะ หยุดให้บริการ วันที่ 29 เมษายน และ วันที่ 3,4,5 พฤษภาคม