ศูนย์หลากหลายภาษาคานากาวะ

สามารถติด ต่อสอบถามได้ 10ภาษาหรือภาษา ญี่ปุ่นง่ายๆ!

ภาษาไทย

คำขอร้องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคานากาวะ

เนื่องจากรัฐบาลได้ตัดสินใจขยายระยะเวลาของมาตรการการจัดการป้องกันการติดเชื้อ โควิค-19 ซึ่งมีผลบังคับใช้กับจังหวัดคานากาวะไปจนถึงวันที่ 11 กรกฏาคม

<สารจากท่านผู้ว่าฯ>

■ภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k2w/covid19/ja29.html
■ภาษาอังกฤษ
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k2w/covid19/en29.html