ศูนย์หลากหลายภาษาคานากาวะ

สามารถติด ต่อสอบถามได้ 10ภาษาหรือภาษา ญี่ปุ่นง่ายๆ!

ภาษาไทย

การติดต่อช่วงวันหยุด

ศูนย์หลากหลายภาษาคานากาวะเปิดรับให้คำปรึกษาช่วงวันหยุดดังต่อไปนี้
〇 วันที่ :วันจันทร์ที่ 3 อังคารที่ 4 พุธที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2021
〇 เวลา :9:00 ~17:15 น. (พักกลางวัน 12:00~13:00 น.)
〇 ภาษา:อังกฤษ 、ตากาล๊อก、สเปน、โปรตุเกส、ภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย

ศูนย์หลากหลายภาษาคานากาวะ
โทรศัพท์:045-316-2770
URL:http://kifjp.org/kmlc/