全23言語対応! 23 Languages Available!

全23言語対応! 23 Languages Available!

Tagalog

タガログ語

Isinagawa ang website na ito upang tulungan ang mga dayuhan na malaman at ipaliwanag ang mga sintomas ng kanilang sakit o pagkapilay sa isang manggagamot ng ospital.

PAALALA

Nais naming ipaalam sa inyo na bagamat libre ang medical questionnaire na ito, hindi namin sasagutin ang anumang problemang maaring mangyari sanhi ng paggamit ng dokumentong ito. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagbenta nito para sa sariling profit o kapakanan.

Maghanap sa detalye nang medisina

Saliksik Ayon sa Sintomas

Makakapaghanap nang departamento nang pagamutan na matitingnan kung ano ang kalagayan nang sariling pangangatawan.
※Paulit-ulit lang na basehan. Kapag wala dito ang sintomas o kaya ay may mga hindi alam maaari lamang(kinakailangan) na pumunta at magpatingin sa hospital.

❶ulo

masakit ang ulo
NEUROSURGERY
INTERNAL MEDICINE
nahihilo
NEUROSURGERY
INTERNAL MEDICINE
OTOLARYNGOLOGY (EAR,NOSE and THROAT)

❷mukha

mucous discharge
OPTHALMOLOGY
double vision
OPTHALMOLOGY
malabo ang paningin
OPTHALMOLOGY
NEUROSURGERY
barado ang ilong
INTERNAL MEDICINE
OTOLARYNGOLOGY (EAR,NOSE and THROAT)
may sipon
INTERNAL MEDICINE
OTOLARYNGOLOGY (EAR,NOSE and THROAT)
masakit ang tenga
OTOLARYNGOLOGY (EAR,NOSE and THROAT)
nahihirapan makarinig
OTOLARYNGOLOGY (EAR,NOSE and THROAT)
Sumasakit ang ngipin o gilagid
DENTAL (DENTISTRY)

❸lalamunan

masakit ang lalamunan
INTERNAL MEDICINE
OTOLARYNGOLOGY (EAR,NOSE and THROAT)
ubo
INTERNAL MEDICINE
OTOLARYNGOLOGY (EAR,NOSE and THROAT)

❹tiyan

masakit ang tiyan
INTERNAL MEDICINE
SURGERY
nagtatae
INTERNAL MEDICINE
SURGERY
nasusuka-suka
INTERNAL MEDICINE
NEUROSURGERY
masakit ang sikmura
INTERNAL MEDICINE
SURGERY

❺babae

buntis
OBSTETRICS and GYNECOLOGY
baog o hindi mabuntis
OBSTETRICS and GYNECOLOGY
iregular ang regla
OBSTETRICS and GYNECOLOGY

❻buong katawan

may lagnat
INTERNAL MEDICINE
OTOLARYNGOLOGY (EAR,NOSE and THROAT)
masakit ang buong katawan
ORTHOPEDIC SURGERY
namamanhid ang buong katawan
ORTHOPEDIC SURGERY
NEUROSURGERY
nawalan ng malay
NEUROSURGERY
madaling mapagod
INTERNAL MEDICINE
nagkasugat
ORTHOPEDIC SURGERY
SURGERY
masakit ang balat
DERMATOLOGY
makati ang balat
DERMATOLOGY
may paso
DERMATOLOGY
may pantal (may lumalabas pantal-pantal na pula sa katawan)
DERMATOLOGY
Hindi ako makatulog
PSYCHIATRY
nababalisa at umaatake ang pagkasindak
PSYCHIATRY
depresyon
PSYCHIATRY

❼bata

sakit ng mga bata
PEDIATRICS

当ホームページは、財団法人自治体国際化協会「平成25年度多文化共生のまちづくり促進事業」の助成を受け、NPO法人国際交流ハーティ港南台と公益財団法人かながわ国際交流財団が協働作業を通してリニューアルをしたものです。


PAGETOP