TRUNG TÂM HƯỚNG DẪN TỔNG HỢP ĐA NGÔN NGỮ KANAGAWA

HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ BẰNG TIẾNG VIỆT!

Tiếng Việt

Về việc thay đổi ngày đối ứng từ ngày 1 tháng 4 năm 2022

Từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ sẽ thay đổi ngày đối ứng ngôn ngữ.
Chi tiết xin vui lòng xem ở đây:
http://kifjp.org/kmlc/wp-content/uploads/2022/03/newschedule_vie20220328.pdf