TRUNG TÂM HƯỚNG DẪN TỔNG HỢP ĐA NGÔN NGỮ KANAGAWA

HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ BẰNG TIẾNG VIỆT!

Tiếng Việt

Tư vấn liên quan đến virus Corona chủng mới

Bạn có thể nhờ tư vấn qua điện thoại trong dịp nghỉ năm mới. Sẽ có người thông dịch nên bạn hãy nói ngôn ngữ mà bạn có thể sử dụng bằng cách dùng câu “….. ご” (Ví dụ “Betonamu-go”)
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k2w/covid19/vi_call.html

〇Trung tâm hẹn khám khi có triệu chứng sốt các loại (Tiếp nhận từ 9h ~ 12h)
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k2w/covid19/vi_call.html#yoyaku
0570-048914
045-285-1015
Trung tâm sẽ lấy hẹn tại bệnh viện giúp các trường hợp bị sốt hoặc ho, đau họng.

〇Số tổng đài dành riêng cho bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới (Tiếp nhận 24/24 giờ)
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k2w/covid19/vi_call.html#dial
0570-56774
045-285-0536
Nhận tư vấn về bất cứ vấn đề gì liên quan đến virus Corona chủng mới.