Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Kanagawa

HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ BẰNG TIẾNG VIỆT!

Tiếng Việt

Thông điệp của Thống đốc

Xin vui lòng đọc các bài viết dưới đây.

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k2w/covid19/vi42.html