หลากหลายภาษาคานากาวะ

สามารถติด ต่อสอบถามได้ 10ภาษาหรือภาษา ญี่ปุ่นง่ายๆ!

ภาษาไทย

ได้มีการประกาศขยายระยะเวลา “ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน”

โดยเป็นการออก “ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน” จนถึงวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 2021 แต่เนื่องจากยังมีการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อย่างต่อเนื่องอยู่ จึงมีการขยายระยะเวลาประกาศต่อไปอีก ขยายระยะเวลา “ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน” : ไปจนถึง วันที่ 21 มีนาคม

★ จังหวัดที่อยู่ในการขยายระยะเวลา “ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน” : จังหวัดไซตามะ จังหวัดชิบะ โตเกียว จังหวัดคานากาวะ ขอให้ท่านติดตามข่าว เพื่อรับข้อมูลข่าวสารล่าสุด
https://www.nhk.or.jp/nhkworld-blog/

หากมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจ โปรดโทรศัพท์มาที่ “หลากหลายภาษาคานากาวะ”
http://kifjp.org/kmlc/
045-316-2770