หลากหลายภาษาคานากาวะ

สามารถติด ต่อสอบถามได้ 10ภาษาหรือภาษา ญี่ปุ่นง่ายๆ!

ภาษาไทย

ห้าสถานการณ์ที่เพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อ

ฉาก (1) การสังสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการดื่ม ฯลฯ
ฉาก (2) รับประทานและดื่มเป็นกลุ่มใหญ่และเวลานาน
าก (3) การสนทนาโดยไม่มีหน้ากาก
าก (4) อยู่ร่วมกันในพื้นที่เล็ก ๆ
ฉาก (5) การเปลี่ยนสถานที่
https://corona.go.jp/th/