หลากหลายภาษาคานากาวะ

สามารถติด ต่อสอบถามได้ 10ภาษาหรือภาษา ญี่ปุ่นง่ายๆ!

ภาษาไทย

วันที่ 1 เมษายน 2021 เป็นต้นไป เปลี่ยนแปลง วันรับให้บริการคำปรีกษา

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเป็นต้นไป หลากหลายภาษาคานากาวะ เปลี่ยนแปลงวันรับให้บริการคำปรึกษา
โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่. PDF
ภาษาไทยให้บริการ วันจันทร์และวันศุกร์