Gabay sa Iba't-ibang Wika sa Kanagawa

Sumusuporta sa Pamamagitan ng Wikang Tagalog!

Tagalog

Pinalawig ang panahon ng “State of Emergency”

Sa kasalukuyan, idineklara ng Gobyerno ng Japan ang “State of Emergency” sa sumusunod na 11 na mga Prepektura.

Ang “State of Emergency” ay hanggang lang sanang ika-7 ng Pebrero 2021, subalit dahil sa patuloy ang pagkalat ng impeksiyon ng virus ng Covid-19, ang panahon ay pinalawig. Hanggang ika-7ng Marso pinalawig ang panahon ng “State of Emergency”. ★Ang mga Prepekturang pinalawig ang panahon ng “State of Emergency”: Tokyo, Prepektura ng Saitama, Prepektura ng Chiba, Prepektura ng Kanagawa, Osaka, Prepektura ng Hyogo, Kyoto, Prepektura ng Aichi, Prepektura ng Gifu, Prepektura ng Fukuoka.

Manood ng balita at kumuha na lamang ng panibagong impormasyon.
https://www.nhk.or.jp/nhkworld-blog/

Kung may mga hindi naiintindihan, tumawag lamang sa “Gabay sa Iba’t-ibang Wika sa Kanagawa”.
http://kifjp.org/kmlc/
045-316-2770