Gabay sa Iba't-ibang Wika sa Kanagawa

Sumusuporta sa Pamamagitan ng Wikang Tagalog!

Tagalog

Pinalawig ang panahon ng “State of Emergency”

Sa kasalukuyan, ang Pamahalaan ng Japan ay nagdeklara ng isang “sitwasyong pang-emergency”. Ang “State of Emergency” ay hanggang lang sanang ika-7 ng Marso 2021, subalit dahil sa patuloy ang pagkalat ng impeksiyon ng virus ng Covid-19, ang panahon ay pinalawig. Hanggang ika-21 ng Marso pinalawig ang panahon ng “State of Emergency”.

★Ang mga Prepekturang pinalawig ang panahon ng “State of Emergency”: Tokyo, Prepektura ng Saitama, Prepektura ng Chiba, Prepektura ng Kanagawa. Manood ng balita at kumuha na lamang ng panibagong impormasyon.
https://www.nhk.or.jp/nhkworld-blog/

Kung may mga hindi naiintindihan, tumawag lamang sa “Gabay sa Iba’t-ibang Wika sa Kanagawa”.
http://kifjp.org/kmlc/
045-316-2770