Gabay sa Iba't-ibang Wika sa Kanagawa

Sumusuporta sa Pamamagitan ng Wikang Tagalog!

Tagalog

Para sa konsultasyon, mangyaring tumawag o magpadala ng e-mail

Para sa konsultasyon, mangyaring tumawag o magpadala ng e-mail

Telepono: 045-316-2770
e-mail: kmlc@kifjp.org

Mangyaring tumawag muna kung nais magpunta sa aming opisina para sa konsultasyon.