बहुभाषी सहयोग केन्द्र खानागावा

दश भाषा र सजिलो जापानी भाषामा जानकारी लिन सकिन्छ

नेपाली

बहुभाषी सहयोग केन्द्र खानागावा, डिसेम्बर 29 तारिक बाट जनवरी 3 तारिकसम्म नयाँ बर्षको बिदामा हुनेछ।